VÆRKFORTEGNELSE

På grund af at Lauridsen skrev sine noder i punktskrift, har det været vanskeligt at danne sig et overblik over hans produktion. Takket være Leif Bjørn Blochs ihærdige arbejde lykkedes det i 1999 at samle  oplysninger om alle kendte manuskripter fra Lauridsen i nedenstående fortegnelse.

 

I 2007 blev Lauridsens originale punktskrift-manuskripter overdraget til Det Kongelige Bibliotek. Derfor er en del af informationen om, hvor man kan finde materialet uaktuel. Alt materiale med et charteknummer findes på Det Kongelige Bibliotek. Fortegnelsen starter med et tillæg fra 2005, hvor Bloch fortæller om overdragelsesplanerne.

 

Man kan låne punktskrift-versioner af et mindre udvalg af værker gennem Nota, tidligere Danmarks Blindebibliotek. I værkfortegnelsen er disse værker betegnede DBB.

 

Følgende tillæg er skrevet i 2005

 

Tillæg til fortegnelsen over kompositioner af Laurids Lauridsen (1882-1946).

Fortegnelsen blev udarbejdet af undertegnede i 1999.

 

Der er på nuværende tidspunkt behov for at redegøre for nedennævnte ændringer og

tilføjelser:

 

Samtlige de under indledende bemærkninger punkt 4 nævnte manuskripter samt et

eksemplar af de under punkt 3 nævnte plastaftryk, samlet i 6 ringbind, vil snarest muligt

blive anbragt på Det Kongelige Bibliotek.

 

Tilføjelser til afsnit IV a:

 

Ang. 3 Tonestykker for Pianoforte. Chartek nr. 25 indeholder både manuskriptet og et

plastaftryk.

Ang. Præludium, cis- mol, for Piano. 1 plastaftryk af manuskriptet findes i samlingen af

plastaftryk, i ringbind nr. 2.

 

Rettelse til afsnit IV d:

 

Ang. 2 Psalmer for en sangstemme med Orgel. Manuskriptet er fejlagtigt omtalt under dette

punkt. Begge kompositioner indgår i opus 22. Chartek nr. 19 indeholder både manuskriptet

og 1 plastaftryk.

 

Ang. de 6 ringbind med plastaftryk:

Indholdsfortegnelse i store træk:

Hvor intet andet er angivet, er Kompositionerne for Orgel.

 

Bind 1:

Små Præludier nr 1 - 42

Orgelkoraler, men kun den indlagte indholdsfortegnelses nr. 1, 2, 7, 8, 9-14, 16-18

(øverst på nr. 9 står: Søren Jensen).

 

Bind 2:

Små Præludier nr 43 - 91.

Præludium for Pianoforte, cis- mol. Laurids Lauridsen anfører: Opus 3 nr. 1.

Tre Præludier og Fugaer for Harmonium eller Orgel uden Pedal.

Tre stykker for Orgel med Pedal, opus 19.

 

Bind 3:

13 Koralbearbejdelser:

27 0rgelkoraller

1 løs side. Tilhørsforholdet uvist.

 

Bind 4:

Salmeforspil.

 

Bind 5:

Salmeforspil.

Fragment af en komposition i Partituropstilling. Uvist for hvilken besætning.

l Komposition betegnet nr. 18 h mol.

 

Et antal små præludier og salmeforspil.

 

Bind 6:

Plastaftryk af et manuskript, som ikke er omtalt i Værksfortegnelsen:

62 Modulationseksempler udarbejdede ved hjælp af Treklange. Dateret Skive 30 september 1927. L.L. Et teoretisk værk.

Præludium til 19. søndag efter Trinitatis.

4 sider med en komposition i Partitur-Opstilling, uvist for hvilken besætning.

Et antal præludier og salmeforspil, til dels ufuldendte.

 

Odense, 24.oktober 2005.

Leif Bjørn Bloch.

 

 

VÆRKSFORTEGNELSE

 

I. Indledende bemærkninger

 

Det efterfølgende er et forsøg på at fremlægge en fortegnelse over Laurids Lauridsen kompositioner.

 

Til grund for fortegnelsen ligger:

 

1. Oplysninger givet af Komponisten Laurids Lauridsen & Hustrus Fond

ved Jytte Jensen, Citronvej 79, 7800 Skive. TIf.: 97 51 35 86.

(fonden opløst siden 2015)

 

2. En oversigt fra Danmarks Blindebibliotek, Teglværksgade 37, 2100 København Ø.

TIf.: 3927 44 44 over kompositioner udgivet i punktskift.

(Danmarks Blindebibliotek har skiftet navn til Nota og kan nås på telefon: 39 13 46 00, eller på www.nota.dk.)

 

3. Plastaftryk af en række originalmanuskripter, samlet og ordnet i 5 ringbind af Hans Birk, Gråsten og derefter udlånt af Danmarks Blindebibliotek. Det er i øjeblikket uafklaret, hvor originalmanuskripter nu befinder sig, ligesom det ikke kan udelukkes, at der blandt disse kan findes ikke registrerede kompositioner.

 

4. En del originalmanuskripter, gennemset og registret af undertegnede Leif Bjørn

BIoch, Enighedsvej 50, 5000 Odense C. TIf. 66 14 72 15.

(Overført 2007 til Det Kongelige Bibliotek)

 

Det har været nævnt, at manuskripter kan være gået tabt i forbindelse med branden i Tivolis

Koncertsal under besættelsen.

 

Vedrørende opbevaringen af Lauridsens kompositioner kan oplyses:

 

A. Fondens materiale er anbragt på Skive Biblioteks Musikafdeling, Asylgade 5 D,

7800 Skive. Tlf.: 97 52 33 88.

 

B. Noderne i Danmarks Blindebibliotek er tilgængelige for udlån.

 

C. De under 4 nævnte manuskripter befinder sig fortsat hos Leif Bjøm Bloch.

 

D. Denne fortegnelse fremlægges snarest for Fonden, som derefter vil træffe

bestemmelse om den fremtidige anbringelse af manuskripterne.

 

Sorttryksudgaven af denne oversigt, er støttet af Dansk Blindesamfunds Kulturfond i

samarbejde med Blindehistorisk Selskab ved formand Jørgen Eckmann.

Odense d. 3. august 1999.

 

Leif Bjørn Bloch

 

II. Anvendte forkortelser

 

Fonden = Komponisten Laurids Lauridsens & Hustrus Fond.

Brødrene H. = Brødrene Hendriksen, Skive.

DBB = Danmarks Blindebibliotek.

DKB = Det Kongelige Bibliotek.

DUT = Det Unge Tonekunstner Selskab.

HF = Hos Fonden.

LB = Leif Bjørn Bloch.

LL = Laurids Lauridsen.

 

Ved sortnoder forstås almindelig nodeskrift.

Ved punktnoder forstås noder i braille-nodeskrift.

 

 

III. Opus-nummererede værker

 

Opus 1? Koncertouverture, F- Dur. 1907.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: DKB og HF. Spørgsmålstegnet efter opus nummeret er angivet af Fonden.

 

Opus l? To Sonatiner for Piano. 1912.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Fonden anfører, at noderne er bortkomne. Spørgsmålstegnet efter opusnummeret er anført af Fonden.

Punktmanuskript: Hos LB. Ingen komponistangivelse eller opusnummer. Dateret Skive 5. juni 1912, LL. Efter side 4 er indsat 3 sider med rettelser. Derefter følger en side 2, hvis tilhørsforhold er uafklaret. (Charteknr. 1).

 

Opus 2. Det er i dag et vejr. For blandet kor med orkester eller med klaverudtog, 1906. Tekst: Ludvig Holstein.

Udgave: Aksel Agerby.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: DBB 1942, best.nr. 214.

 

Opus 3. Suite for klaver.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: DUT? DKB? og HF? Alle tre spørgsmålstegn er anført af Fonden.

 

Opus 4. Sonate for violin og klaver, G-dur.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: DUT? Spørgsmålstegnet er anført af Fonden.

Punktmanuskript: Hos LB. Ufuldkomment manuskript. (Charteknr. 2).

 

Opus 5. To sange med piano.

Nr. 1: Luk dine øjne, 1909. Tekst: Ludvig Holstein.

Nr. 2: Bækken. Tekst: Viggo Stuckenberg.

Udgave: Wilhelm Hansen.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: DBB. Nr. l, best. nr. 1195. Nr. 2, best. nr. 1193.

 

Opus 6. Trio, d-moll, for violin, viola og klaver. 1913.

Udgave: Wilhelm Hansen.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: Nordisk Musikblad For Blinde, Stockholm, 1916. 3 bind, best nr.

834-836.

Punktmanuskript: Hos LB. Ingen komponistangivelse eller underskrift. Kun klaverstemmen og antagelig kun én sats. (Charteknr. 3).

 

Opus 7. Tre sange med piano.

Nr. 1: Det gyldenhvide himmellys. Tekst: Ludvig Holstein.

Nr. 2: Så du aftenstjernen skinne? Tekst: Valdemar Rørdam.

Nr. 3: Et minde. Tekst: Aage Hermann.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: DBB. Nr. 1, best.nr. 1 194. Nr. 2, best.nr. 1200. Nr. 3, best.nr. 1 196.

Punktmanuskript: Hos LB. Nummer 2 og 3 findes i samlingen: Fire digte af Valdemar Rørdam og Aage Hermann. Dateret Skive 23. april 1914, LL. 2 eksemplarer. (Charteknr. 26).

 

Opus 8. Tre sange med piano.

Nr. 1: Sang fra skoven. Tekst: Johannes Jørgensen.

Nr. 2: Sommersang. Tekst: Johannes Jørgensen?

Nr. 3: Zigeunervise. (Fra Sydrusland). Tekst: Thor Lange.

Udgave: Wilhelm Hansen.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: Nordisk Musikblad For Blinde, Stockholm. Bestillingsnummer 1197.

Punktmanuskript: Hos LB. Kun Zigeunervise. Dateret Skive 22. december 1914, LL. (Charteknr. 26).

 

Opus 9. To sange for blandet kor.

Nr. 1: Folkevise. (Unge kvinder vandre forbi). Tekst: Johannes Jørgensen.

Nr. 2: Den danske sommer. (Se dig ud en sommerdag). Tekst: Jeppe Aakjær.

Udgave: Wilhelm Hansen.

Sortnoder: Fonden angiver, at noderne er bortkomne.

Punktudgave: DBB. Nr. 1. 1944, best.nr. 1 154. Nr. 2. 1941, best.nr. 978.

Punktmanuskript: Hos LB. Nr. 1. Dateret Skive 27. maj 1915. LL. Nr. 2. Ingen datering, LL. (Charteknr. 4).

 

Opus 10. Romance for violin med piano. Til Christian Kjellerup.

Udgave: Edition Dania.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret Skive 18. oktober 1915, LL. (Charteknr. 5).

 

Opus 11. Fire sange med piano.

Nr. 1: Drøm. Tekst: I. P. Jacobsen.

Nr. 2: Kosakmelodi. Tekst: Thor Lange efter Alexis Tolstoj.

Nr. 3: Ravnen. Tekst. Gunnar Gunnarson.

Nr. 4: Forårsvers. Tekst: ?

Udgave: Wilhelm Hansen.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: Nordisk Musikblad For Blinde, Stockholm, best.nr. 1 198.

Punktmanuskript: Hos LB. Nr. 1. Dateret 20. januar 1918, LL. Står i et hæfte sammen med: Sang fra skoven. Nr. 3. Dateret Skive 9. november 1915, LL. Nr. 4. Dateret Skive 24. september 1916, LL. (Charteknr. 27).

 

Opus 12. "Fra mine vandringer i det fri". Seks karakterstykker for klaver.

Nr. 1: Den gamle bedstemoder nynner.

Nr. 2: Børnene leger.

Nr. 3: Insekterne summer.

Nr. 4: Fuglehumoreske.

Nr. 5: En gammel sørgelig vise.

Nr. 6: Fra bondegildet.

Udgave: Wilhelm Hansen.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: DBB 1927, best. nr. 334.

 

Opus 13. Takt. Tyve småstykker for klaver. Til udvikling af elevens rhytmiske sans.

Nr. 1: C-dur.

Nr. 2: G-dur.

Nr. 3: a-moll.

Nr. 4: Polka, C-dur.

Nr. 5: Tempo di menuetto, F-dur.

Nr. 6: Andantino, G-dur.

Nr. 7: Andante, e-moll.

Nr. 8: Pastorale, F-dur.

Nr. 9: Andante serioso, d-moll.

Nr. 10: Andante, funebre, a-moll.

Nr. 11: Sang uden ord, C-dur.

Nr. 12: Humoreske, D -dur.

Nr. 13: Ballade, h-moll.

Nr. 14: Humoreske, B-dur.

Nr. 15: Allegro, scherzando, F -dur.

Nr. 16: Thema, A-dur.

Nr. 17: Folkevise, g-moll.

Nr. 18: Intermezzo, C-dur.

Nr. 19: Humoreske, D -dur.

Nr. 20: C apriccio, F-dur.

Udgave: Wilhelm Hansen, 1917.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: DBB 2. udgave 1997, best.nr. 96,024N.

 

Opus 14. Tre foredragsstykker for klaver. Første hæfte.

Nr. 1: Melodie.

Nr. 2: Canon.

Nr. 3: Intermezzo.

Udgave: Inger oplysninger.

Sortnoder: Fonden oplyser, at noderne er bortkomne.

Punktmanuskript: Hos LB. Ingen opusnummer. På titelbladet står: Fødselsdags foræring til Aksel Agerby d. 29. maj. 1918. Med venskab og tak fra din hengivne Laurids Lauridsen. (Charteknr. 6).

 

Opus 15. Sonate for violin, og piano, a-moll.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Fonden oplyser, at noderne måske findes hos DUT.

Punktmanuskript: Hos LB. Intet titelblad eller opusnummer. Et bind, dateret Skive 23. maj . 1918, LL. Er antagelig 1. sats, begge stemmer. (Charteknr. 7). Et andet bind, dateret Skive 1. nov. 1919, LL. Er antagelig 2. og 3. sats, begge stemmer. (Charteknr. 8). Om de to bind tilsammen udgør Opus 15, er uafklaret.

 

Opus 16. Tre sange med esperantotekst. 1911.

Nr. 1: Bonsortaj geamantoj.

Nr. 2: Amikano mia amarma.

Nr. 3: Mia lir.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret Skive la 23. de januero 1912. (Charteknr. 28).

 

Opus 17. "Fra min drømmeverden". Fire klaverstykker.

Nr. 1: Søgeren.

Nr. 2: Syrinx.

Nr. 3: Kirkegården.

Nr. 4: Humoreske.

Udgivet af Niels Prahl hos Samfundet til udgivelse af dansk musik, 3.serie m. 221, DAN FOGH, musikforlag.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: DBB 1974.

Punktmanuskript: Hos LB. Intet opusnummer. Dateret Skive 30. marts. 1921, LL. (Charteknr. 9).

 

Opus 18. Strygekvartet for to violiner, viola og violoncel.

Udgave: Dania.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktmanuskript: Hos LB.

(Charteknr. 10): Antagelig opus 18. 1. sats, partitur, dateret Skive 21. maj 1921, LL.

(Charteknr. 11): Antagelig opus 18.2. sats, partitur, dateret Skive 25. august 1921, LL.

3. sats, partitur, dateret Skive 16. august 1921, LL.

(Chartekm. 12): Antagelig opus 18, 4. sats, partitur, dateret Skive 31. juli 1921, LL.

(Charteknr. 13): Violin l, ingen datering.

(Charteknr. 14): Violin 2, ingen datering.

(Chartekm. 15): Viola og violoncel, ingen datering.

 

Opus 19. Tre stykker for orgel med pedal.

Nr. 1: Præludium.

Nr. 2: Pastorale.

Nr. 3: Fuga.

Udgave: Wilhelm Hansen.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: DBB 1972, best.nr. 5743. Punktudgaven har ikke opusnummer.

 

Opus 20. Sonate for violoncel og klaver. (Til mine venner Karl Bjarnhoff og Aksel Agerby

med hilsen og tak fra eders hengivne LL). Efterskrift: Ja, sådan er verden.

Fonden bemærker: 1924, omskrevet for fagot af Karl Bjarnhoff.

Udgave: Dania.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktmanuskript: Hos LB. (Charteknr. 16): 1. del, violoncel og klaver, dateret 7. juli 1923, LL. 3. del, violoncel og klaver, dateret 23. marts 1924, LL. (Charteknr. 17): Antagelig hele sonaten, violoncel og klaver, dateret 23. marts 1924, LL.

 

Opus 21. To sange for blandet kor a cappella.

Nr. 1: Tantum ergo. Motet.

Nr. 2: Den 38. psalme.

Udgave: Aksel Agerby 1926.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave nr. 1: DBB 1932, best.nr. 656.

Punktudgave nr. 2: Nordisk Musikblad For Blinde, Stockholm 1927, best. nr. 1596.

Punktmanuskript: Hos LB. nr. 1, dateret Dommerby 2 3. juli 1924, LL. Nr. 2, dateret Dommerby 10. juli 1924, LL. (Charteknr. 18).

 

Opus 22. Den 62. psalme. For en sangstemme med orgel 1924. Den 102. psalme. For en sangstemme med orgel 1924. Ego sum pastor bonus. For sang med obligatviolin og orgel 1924.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: DKB og HF. Desuden måske hos DUT.

Punktmanuskript: Hos LB. Psalme 62 og 102 i samme hæfte, dateret Skive 5. december 1924, LL. Plastaftryk af originalmanuskript. Ego sum pastor bonus, dateret Skive 19. august 1924, LL. (Charteknr. 19).

 

Opus 23. Syv åndelige sange. 1927.

Nr. 1: Bøn.

Nr. 2: Hvorfor er vejen vel så smal?

Nr. 3: Af Guds nåde.

Nr. 4: Sæt vagt omkring min tanke.

Nr. 5: De evige arme.

Nr. 6: Hellige Frelser længe i løn.

Nr. 7: Kristus, hvort håb.

Udgave: Borup. Fonden angiver: Eget forlag.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: DBB 1927, best.nr. 361.

 

Opus 24. Tre præludier og fugaer for harmonium eller orgel uden pedal.

Nr. 1: d-moll.

Nr. 2: G-dur.

Nr. 3: A-dur.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Fonden angiver, at noderne er bortkomne. Hans Birk, Gråsten oplyser, at nr. 3 har været opført ved en offentlig koncert af Bo Grønbech.

Punktmanuskript: Findes som plastaftryk af en række kompositioner for orgel, samlet og ordnet af Hans Birk, Gråsten, se indledende bemærkninger. Manuskriptet til opus 24 har ingen opusnummerering. Dateret Skive 10. august 1926, LL.

 

Opus 25. Fire sange med piano. 1928.

Nr. 1: I skyggedalen her jeg bor. Tekst: Paludan-Müller. Af Danserinden.

Nr. 2: Jeg ved mig en søvn i Jesu navn. Tekst: M. B. Landstad.

Nr. 3: Stærkt det går mod Alle Helgen. Tekst: Christian Richardt.

Nr. 4: Spejling. Tekst.: Christian Richardt.

Udgave: Aksel Agerby.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: Nordisk Musikblad For Blinde, Stockholm, best.nr. 1199.

Punktmanuskript: Hos LB. Plastaftryk af originalmanuskript. Nr. 3 og 4 er ombyttet. Nr. 1, dateret Skive 16. april 1928. Nr. 2, dateret Skive 30. j uni 1928. Nr. 3, dateret Skive 14. juni 1928. Nr. 4. dateret Skive 25. juni 1928.(Charteknr. 30).

 

Opus 26. Firetyve små præludier for harmonium eller orgel uden pedal. 1929. (Til min ven Aksel Agerby).

Nr. 1: C-dur.

Nr. 2: c-moll.

Nr. 3: Des-dur.

Nr. 4: cis-moll.

Nr. 5: D-dur.

Nr. 6: d-moll.

Nr. 7: Es-dur.

Nr. 8: es-moll.

Nr. 9: E-dur.

Nr. 10: e-molI.

Nr. I l: F-dur.

Nr. 12: f-moU.

Nr. 13: Fis-dur.

Nr. 14: fis-moU.

Nr. 15: G-dur.

Nr. 16: g-moll.

Nr. 17: As-dur.

Nr. 18: gis-moll.

Nr. 19: A-dur.

Nr. 20: a-molI

Nr. 21: B-dur.

Nr. 22 : b-moU.

Nr. 23: H-dur.

Nr. 24: h-molI.

Udgave: Aksel Agerby.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: Nordisk Musikblad For Blinde, Stockholm, best.nr. 506.

 

Opus 27. Den 130. psalme. (Fra det dybe råber jeg til dig). For blandet kor 1931.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Fonden har ikke kompositionen med på sin liste.

Punktudgave: DBB, ingen oplysninger om udgave eller manuskript, best.nr. 1628.

 

Opus 27. Divertimento for oboe, cIarinet og fagot.

Udgave: Dania.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret 5. april 1940. Manuskriptet indeholder desuden en anden version af sidste sats takt 46-49. (Charteknr. 20). Der foreligger således to kompositioner med opusnummer 27. Hvorfor dette er tilfældet, er uafklaret.

 

Opus 28. To små trioer for obo og (tostemmigt) klaver.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: DKB og HF. Fonden tilføj er, at noderne er bortkomne.

 

 

IV. lkke opus-nummererede værker

 

A. Klaver, 2 eller 4 hænder

 

Vuggevise for fire hænder.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Kompositionen findes ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Ingen datering eller underskrift. (Charteknr. 25).

 

(Flyvende sommer). Lille fantasistykke for piano.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Kompositionen findes ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Plastaftryk, dateret 21. juni 1907, k1. 6 morgen. (Charteknr. 25).

 

Tre tonestykker for pianoforte.

Nr. 1: Melodie.

Nr. 2: Folkesang.

Nr. 3: Minuet.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Kompositionen findes ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret Arnborg 1901. (Charteknr. 25).

 

Præludium. cis-moll, for piano.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Fonden oplyser, at noderne er bortkomne.

Punktudgave: Præludiet kan være identisk med DBB' s udgave af præludium cis-moll 1931, best.nr. 519. På Fondens liste angives ikke toneart.

 

 

B. Orgel eller harmonium

 

Tre koralbearbejdelser.

Nr. 1: Kæmp alvorlig nu Guds nåde.

Nr. 2: Guds Helligånd, oh kom.

Nr. 3: Den yndigste rose er funden.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Kompositionen findes ikke på Fondens liste.

Punktudgave: DBB 1952. Overført efter manuskript. Best.nr. 1919.

 

22 (20) koralbearbejdelser.

Nr. 1: Den store mester kommen.

Nr. 2: Den yndigste rose er fundet.

Nr. 3: Et barn er født i Betlehem.

Nr. 4: For dig, oh Herre, som dage kun.

Nr. 5: Frelseren er mig en hyrde god.

Nr. 6: Gak under Jesu kors at stå.

Nr. 7: Gak under Jesu kors at stå.

Nr. 8: Gud Helligånd, oh kom.

Nr. 9: Jeg ved et evigt Himmerig.

Nr. 10: I al sin glans nu stråler solen.

Nr. 11: Jert hus skal I bygge.

Nr. 12: Jesus Krist, du overvandt.

Nr. 13: Kirken den er et gammelt hus.

Nr. 14: Kom, Helligånd, Gud Herre from - Gud Helligånd oh kom.

Nr. 15: Krist stod op af døde.

Nr. 16: Kærligheds og sandheds ånd.

Nr. 17: Kæmp alvorlig, nu Guds nåde.

Nr. 18: 0, du Guds lam.

Nr. 19: Udrust dig, helt fra Golgata.

Nr. 20: Vær velkommen, Herrens år.

Udgave: Dansk Blindesamfund, ved Peter Petersen. Edition Egtved 1982. MF 409.

Punktudgave: DBB 1982, 2 bind, best.nr. 7163-7164.

Punktmanuskript: Findes som plastaftryk af en række kompositioner for orgel, samlet og ordnet af Hans Birk, Gråsten. Se indledende bemærkninger.

 

Orgelkoraler til kirkeåret II. Samlet og ordnet af Hans Birk.

Nr. 1: Sions vægter hæver røsten. 2. søndag i advent.

Nr. 2: Fra himmelen højt kom budskab her.

Nr. 3: Et barn er født i Betlehem.

Nr. 4: Den Yndigste rose er funden.

Nr. 5: En rose så jeg skyde.

Nr. 6: Jert hus skal I bygge. 2. søndag efter hellig tre konger.

Nr. 7a: 0, du Guds lam. Fastelavns søndag.

Nr. 7b: 0, du Guds lam.

Nr. 8: Jeg ved et evigt Himmerig.

Nr. 9: Kvindelil, din tro er stor. 2. søndag i Fasten.

Nr. 10: Jesus, livets sol og glæde.

Nr. 11a: Gak under Jesu kors at stå. 1.: Elegie. 2.: Orgelkoral.

Nr. 11b: Gak under Jesu kors at stå.

Nr. 11c: Gak under Jesu kors at stå. Canon.

Nr. 12: Hymne: Victimae pascali. Krist stod op af døde.

Nr. 13: Krist have lov.

Nr. 14: Frelseren er mig en hyrde god.

Nr. 15: Hvad kan os komme til for nød.

Nr. 16: Gud Helligånd, O kom!

Nr. 17: Han, som på jorden bejler. Konfirmation.

Nr. 18: Kirken den er et gammelt hus.

Nr. 19a: Min død er mig til gode.

Nr. 19b: Min død er mig til gode.

Nr. 20: Udrust dig, helt fra Golgata.

Nr. 21: Frygt, mit barn, den sande Gud.

Nr. 22: Herren han har besøgt sit folk. 16. søndag efter Trinitatis.

Nr. 23: Den store mester kommer.

Udgave: Ikke udgivet.

Sortnoder: Ikke overført til sortnoder.

Punktudgave: DBB 1985, overført efter punktmanuskript. 2 bind. Best.nr. 7478.

Punktmanuskript: Plastaftryk af en række kompositioner for orgel, samlet og ordnet af Hans Birk. Se indledende bemærkninger.

 

Små præludier.

Nr. 1: 4. søndag efter påske.

Nr. 2: 5. søndag efter påske.

Nr. 3: 6. søndag efter påske.

Nr. 4: 1. søndag efter Trinitatis.

Nr. 5: 2. søndag efter Trinitatis.

Nr. 6: 3. søndag efter Trinitatis.

Nr. 7: 4. søndag efter Trinitatis.

Nr. 8: 5. søndag efter Trinitatis.

Nr. 9: c-moll. 13. oktober 1927.

Nr. 10: E-dur. 29. oktober 1927.

Nr. 11: G-dur. 18. november 1927.

Nr. 12: D-dur. 28. januar 1928.

Nr. 13: C-dur. 3. februar 1928.

Nr. 14: F-dur. 14. mar1s 1928.

Nr. 15: Fugato. 14. marts 1928.

Nr. 16: fis-moll. 8. juni 1928.

Nr. 17: d-moll. 14. juni 1928.

Nr. 18: e-molI. 15. juni 1928.

Nr. 19: g-moll. IS. juni 1928.

Nr. 20: Es-dur. 18. juni 1928.

Nr. 21: H-dur. l. september 1928.

Nr. 22: Es-dur. 4. oktober 1928.

Nr. 23: cis-moll. 7. november 1928

Nr. 24: Fis-dur. 2l. januar 1929.

Nr. 25: gis-moll. 23. januar 1929.

Nr. 26: G-dur. 9. februar 1929.

Nr. 27: fis-moll. 15. februar 1929.

Nr. 28: c-moll. 15. februar 1929.

Nr. 29: h-moll. 15. februar 1929.

Nr. 30: cis-moll. 22. februar 1929.

Nr. 31: gis-moll. 15. maj 1929.

Nr. 32: A-dur. 9. september 1929.

Nr. 33: C-dur. 7. oktober 1929.

Nr. 34: Fughetta. 25. oktober 1929.

Nr. 35: E-dur. 1. november 1929.

Nr. 36: e-moll. 16. november 1929.

Nr. 37: G-dur. 15. februar 1930.

Nr. 38: B-dur. 17. februar 1930.

Nr. 39: Canon. 5. maj 1930.

Nr. 40: Fis-dur. 26. april 1930.

Nr. 41: b-moll. 14. maj 1930.

Nr. 42: E-dur. 30. august 1930.

Nr. 43: F-dur. 10. januar 1931.

Nr. 44: e-moll. 22. januar 1931.

Nr. 45: 23. januar 1931.

Nr. 46: Es-dur. 27. januar 1931

Nr. 47: g-moll. 29. januar 1931.

Nr. 48: E-dur. 13. februar 1931.

Nr. 49: D-dur 23. februar 1931.

Nr. 50: A-dur. 3. marts 1931.

Nr. 51: A-dur. 31. maj 1931.

Nr. 52: d-moll. 5. juni 1931.

Nr. 53: 11. juni 1931.

Nr. 54: g-molI. 30. juli 1931.

Nr. 55: cis-moll. 8. august 1931.

Nr. 56: g-moll. 10 august 1931.

Nr. 57: a-moll. 29. august 1931.

Nr. 58: B-dur. 23. september 1931.

Nr. 59: c-moll. 2. oktober 1931.

Nr. 60: G-dur. 22. januar 1932.

Nr. 61: D-dur. 15. februar 1932.

Nr. 62: D-dur. 15. juni 1932.

Nr. 63: a-moll. 15. juni 1932.

Nr. 64: e-moll. 1. juli 1932.

Nr. 65: Es-dur. 2. juli 1932.

Nr. 66: d-moll. 13. september 1932.

Nr. 67: E-dur. 24. september 1932.

Nr. 68: H-moll. 15. oktober 1932.

Nr. 69: G-dur. 17. august 1933.

Nr. 70: C-dur. 7. september 1933.

Nr. 71: G-dur. 12. september 1933.

Nr. 72: Ordination. 9. december 1933.

Nr. 73: 6. marts. 1937.

Nr. 74: Fuga. As-dur. 12. marts 1937.

Nr. 75: E-dur. 3. apri11937.

Nr. 76: d-moll. 23. oktober 1937.

Nr. 77: Fughetta. F-dur. 4. maj 1940.

Nr. 78: Præludium, lørdag 11. september 1937.

Nr. 79: Præludium, H.K. 1938.

Nr. 80: Præludium Fastelavn 1938.

Nr. 81: Largo, Nytår 1944.

Nr. 82: Midfaste, Frygisk.

Nr. 83: Præludium, 3. søndag i Fasten.

Nr. 84: Præludium, andante.

Nr. 85: Præludium. 5. søndag efter Påske.

Nr. 86: Præludium. Alle Helgen.

Nr. 87: Præludium.

Nr. 88: Præludium, Mixolydisk.

Nr. 89: Fuga, Mixolydisk.

Nr. 90: Præludium.

Nr. 91: Præludium, 19. søndag efter Trinitatis.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ingen oplysninger.

Punktudgave: lkke udgivet.

Punktmanuskript: Plastaftryk af originalmanuskripter til kompositioner for orgel samlet og ordnet af Hans Birk. Se indledende bemærkninger.

 

Præludium Og fuga, e-moll.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ingen oplysninger.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Som et forarbejde til Tre Præludier og Fugaer, for harmonium eller orgel uden pedal, opus 24, findes dette præludium og fuga. Nr. 1. Præludiet er et andet, men fugaen er identisk med fuga i d-moll. Findes som plastaftryk af en række kompositioner for orgel, samlet og ordnet af Hans Birk.

 

I samlingen ”95 forspil til salmemelodier for orgel uden pedal eller harmonium til praktisk brug ved gudstjenesten”, findes nogle få forspil af Laurids Lauridsen.

Udgave: Jacob Boesen.

Punktudgave: DBB 1937, best. nr. 773.

 

Salmeforspil.

Punktmanuskript: I de 5 ringbind med plastaftryk af kompositioner for orgel af Laurids Lauridsen, samlet og ordnet af Hans Birk, findes en lang række salmeforspil.

 

 

C. Kammer- og orkestermusik

 

Intermezzo for violoncel og klaver.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Fonden angiver, at noderne måske findes hos DUT. Fonden opgiver 2 stykker for denne besætning med opusnummer 27. Forsynet med ?. Nr. l. Ellegie. Nr. 2. Intermezzo.

Punktmanuskript: Hos LB. Kun Intermezzo forefindes. Dateret 18. januar 1930, LL. Ingen opusnummer. På første side står: Ai miei amici Karl Bjarnhof ed Aksel Agerby con i pie fervidi auguri per l'anno nuovo, LL. (Charteknr. 21).

 

Romance for violin med orkester, Clarinetti in A, Corni in E, Timpani in E-H.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB., dateret Skive 10. januar 1918, LL. Partitur. Manuskriptet indeholder en del indskudte forklaringer og rettelser. (Charteknr. 22).

 

Hymne for strygeorkester.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret Skive 7. marts 1938, LL. Manuskriptet indeholder ikke oplysninger om besætning. Partitur. (Charteknr. 23).

 

Præludium for strygeorkester.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret Skive 22. januar 1938, LL. Partitur. (Charteknr. 23).

 

Minuetto for violin, bratsch, orgel og piano.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret København 1901. På titelbladet står: Christian Møller Petersen. Bratschstemmen mangler. (Charteknr. 24).

 

Andantino for violin med piano.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret København 1896. (Charteknr. 24).

 

Lille suite for strygere.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

Pastorale for orkester. Instrumenteret af Walther Schroeder.

Udgave: Wilhelm Hansen.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

To stykker (morceaux) for violin og klaver.

Nr. 1: Pastorale.

Nr. 2: Menuet favori.

Udgave: Wilhelm Hansen.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: DBB 1930, best.nr. 437

 

Pastorale for obo og orkester.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: DKB.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

D. Sang med akkompagnement

 

Aftenstemning (Aftenklokken ringer sol til hvile). Tekst.: Anders W. Holm.

Udgave: Wilhelm Hansen.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: Nordisk Musikblad For Blinde, Stockholm, best.nr. 1192.

 

Bækken. (Bækken sprang dagen lang). Tekst: Viggo Stuckenberg.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: DBB, best.nr. 1193.

 

Åliv. Tekst: Viggo Stuckenberg. Komponeret for en sangstemme med piano.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Fonden angiver, at noderne måske findes hos DUT.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret Skive 13. marts 1915, LL. (Charteknr. 29).

 

To psalmer for en sangstemme med orgel.

Nr. 1: Den 62. psalme.

Nr. 2: Den 102. psalme.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret Skive 5. december 1924, LL. (Charteknr. 29).

 

Dagene. Tekst: Mads Nielsen.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret Skive 16. februar 1931, LL. 2 eksemplarer. (Charteknr. 29).

 

Kilderne i dybet. Digt af Viggo Stuckenberg. For sang med piano.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret Skive 11. april 1921. LL. (Charteknr. 29).

 

Folkevise af Torkil Barfod, for sang med klaver.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret Skive 9. juni 1918, LL. (Charteknr. 29. Ikke sammenhæftet).

 

Ave Maris Stella, for mezzosopran og baryton med orgel.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Fonden angiver, at noderne måske findes hos DUT.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. (Plastaftryk). Dateret Skive 28. juni 1924. (Charteknr. 30).

 

Seks salmemelodier.

Nr. 1: Fader milde lad din rige nåde.

Nr. 2: Jesus, kom dog nær til mig.

Nr. 3: Stirrer ej i graven ned.

Nr. 4: Solen sank bag høj og havn.

Nr. 5: Brødre og søstre, vi skilles nu ad.

Nr. 6: Den er slet ikke af Gud forladt.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret Skive 2. juli 1928. Står i samme hæfte som opus 25. (Charteknr. 30).

 

Havamål.

Udgave: Dania.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

Der var en lystig spillemand. Sang med obligat, violin og piano. 1908.

Udgave: Wilhelm Hansen.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: DBB 1944, best.nr. 1121.

 

Lær mig at kende dine veje. For sang med klaver. 1908.

Udgave: Wilhelm Hansen.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: DBB 1931, best.nr. 601.

 

Vandet risler med sagte lyd. For sang med piano. 1908.

Udgave: Fonden angiver: Wilhelm Hansen.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: DBB 1930 efter udgaven: Skandinavisk Musikforlag, best.nr. 482.

 

Vi pløjed og vi så'ed Salme.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

Syng om freden. 1943. Tekst: Kaj Munk.

Udgave: Engstrøm og Sødring.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: DBB 1946, best.nr. 1251.

 

Mindemes Danmark. Sang. 1944.

Udgave: Brødrene H.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

Julesang. For en sangstemme, violin og piano. Tekst: Laurids Lauridsen.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Fonden opgiver: HF?

Punktudgave: DBB. Det drejer sig måske om: Julesang. (Det skønne lyse forår svandt). For sang, violin og orgel. 1930, best.nr. 517.

Tre sange. Tekst: Anton Berntsen.

Nr. 1: O æ kjærgor.

Nr. 2: Solens kys.

Nr. 3: Mi mues haaend.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

Æbleblomst. Tekst: Ludvig Holstein.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

Jeg er ene. Tekst: Karl Vinberg.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

Jul i Betlehem. Tekst: Laurids Lauridsen.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

Vi ønske vor brudgom nu og brud. Bryllupssalme.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

E. Sang, flere stemmer eller kor a cappella eller med ledsagelse af instrumenter

 

To koralbearbejdelser for sopran, alt og bas a cappella eller med ledsagelse af strygeorkester.

Nr. 1: Op, alle, som på jorden bor.

Nr. 2: Jeg ved et evigt Himmerig.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret Skive 1. februar 1938, LL. (Plastaftryk). (Chateknr. 31).

 

Messe i d-moll for sopran, alt og bas. (Soloterzet eller kor). Kyrie.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Dateret Skive 12. april 1928, LL. (Plastaftryk). (Charteknr. 31).

 

Stille vi vandred derhjemme. For børnekor.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Ingen komponistangivelse, datering eller underskrift. (Plastaftryk). (Chalieknr. 31).

 

Batus vir. Motet for mandskor, to tenorer og to basser.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder DKB og HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

Fire kanons.

Nr. 1: Herre, hjælp, se, de fromme er borte.

Nr. 2: Marcato.

Nr. 3: Melodien, der blev væk.

Nr. 4: Forårspolka.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: DKB o g HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

Syng om freden, Guds engel. Arrangeret af Lavard Friisholm.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: Ikke på Fondens liste.

Punktudgave: DBB 1948, best. nr. 3343.

 

Kantate ved forstander Moltenhawers afsked. 1905.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

Punktmanuskript: Hos LB. Se ufuldkomne manuskripter.

 

 

Caffe, kanon.

Udgave: Ingen oplysninger.

Sortnoder: DKB og HF.

Punktudgave: Ikke udgivet.

 

 

F. Andre manuskripter

 

Antagelig 4. sats, finale, af en sonate eller lignende for 4-hændigt klaver.

Findes kun som punktmanuskript hos LB. Dateret 3. august 1928, LL. 2. eksemplarer. (Charteknr. 32).

 

Et manuskript (titel: Motet for mandskor) som jeg ikke kan tyde i enkeltheder, LB. (Charteknr. 33).

 

Diverse stemmer til menuetter for forskellige besætninger.

Kun som punktmanuskript hos LB. Sammenhængen er uafklaret. (Charteknr. 34).

 

 

G. Ufuldkomne manuskripter

 

Der findes hos LB. en del ufuldkomne punktmanuskripter. Det kan dreje sig om kompositioner, som er afsluttede, men hvor manuskripterne har lidt overlast, (sider mangler eller er iturevne). Der er desuden en del stemmer til kantater og en del nodeark, hvis tilhørsforhold er uafklaret. (Charteknr. 35-40).